Beden Eğitimi Ve Eğitim Portalı
  İcatlar Ve Keşifler
 

İCATLAR VE KEŞİFLER - 1

Ateş

 • Hepimizin büyük büyük dedesi olan "homo sapiens", belki 80.000 yıl önce, ateş yakmayı bulur. Ya iki ağaç parçasını sürterek ya da çakmaktaşlarını birbirine vurarak yapar bunu.

M.Ö. 40.000

 • Suda yüzen kütük

 • Dallardan yapılmış kulübe

 • Sıcak çorba

 • Takılar: Kemikten ve çakıl taşından yapılmıştır.

M.Ö. 30.000

 • Resim: Mağaraların iç duvarlarında bulunan resimlerin renkleri, topraktan ve başka doğal boyalardan elde edilmektedir. Belki yazının kaynağını da burada görmek gerekir. Konuşma diline gelince, başlangıç dönemi bilinmiyor.

M.Ö. 25.000

 • Özel Aletler: Taş balta, kemik bıçak, kemikten ya da balık kılçığından yapılmış dikiş iğnesi.

M.Ö. 10.000

 • Köpek: Zekası, koku alma yetisi, belleği, aynı zamanda arkadaşa olan gereksinimiyle köpek, on bin yıldır avda olduğu kadar kulübede de insanın sadık dostudur.

 M.Ö. 7500

 • Göl üzerine kurulmuş köy: Düşmanlardan, insanlardan ya da hayvanlardan uzakta yaşama olanağını verir.

M.Ö. 5000

 • Domuz ve koyun yetiştirme, ardından öküzün evcilleştirilmesi. Bin yıl sonra horoz ve tavukların evcilleştirilmesi.

 • Dokuma: Önce, Mısır'da yün dokunur, iki bin yıl sonra ketenin, ardından Hindistan'dan gelen pamuğun dokunmasına geçilir.

 • Kano: Sazların deriyle kaplanmasından oluşur. Ziftle su geçirmezliği sağlanır. Bazı yörelerde ağaç kullanılarak daha büyük tekleneler yapılabilmiştir. 157 metre uzunluğa, 26 metre genişliğe sahip Nuh'un Gemisi'nde olduğu gibi.

M.Ö. 4000

 • Çömlekçilik: Çin'de ve Akdeniz kıyılarında ortaya çıkmıştır.

M.Ö. 3000

 • Tekerlek: KAlde'de (Bugünkü Irak) İbrahim Peygamber'in doğduğu Ur şehrinde ortaya çıkmıştır. Bütün zamanların en önde gelen buluşudur.

 • Zamanın bölünmesi: Sümerler (Asya halkı), gündüz ve geceyi, toplamı yirmi dört saat olan on iki döneme bölerler.

M.Ö. 2780

 • Takvim: 365 günlük olup, Mısırlı rahiplerce hazırlanmıştır.

 M.Ö. 2500

 • Altın takılar, madeni ayna, keten elbise, takma saç, yüksek tabaknın oynadığı oyun takımları, mobilya (masa, tabure, yatak), tuvalet eşyaları (cımbız, tarak) Mısırlılarca sık sık kullanılır.

 • Firkete Cam: Mısır'da bulunmuştur.

 • Saban: Genel olarak Akdeniz kıyılarında kullanılır. Çin'de ve İran'da ortaya çıkışı iki bin yıl daha eskiye dayanır.

 • Araba: Parmaklı tekerlekleri olup, hayvan koşulmuştur.

 • Kayak, buz pateni: Avrupa'nın kuzeyindeki Frizlerin ulaşım aracıdır.

 • Yazı: Mezopotamya'da (bugünkü Irak), M.Ö. 4000 yılına doğru ortaya çıkmıştır.

M.Ö. 2000

 • Ticaret gemisi: Dört köşeli yelkeni olup, ağaçtan yapılmadır. Dümen yerini tutan bir küreği vardır.Bu gemilerle Fenikeliler (bugünkü Lübnanlılar) açık denizde günlerce yolculuk yapmaktan çekinmemişlerdir.

 M.Ö. 1500

 • Kedi: Büyük bir sevgi ve saygı görüp mumyalaştırıldığı Mısır'da evcilleştirilmiştir.

M.Ö. 1050

 • Alfabe: Fenikeliler bulmuş, Yunalılar tarafından yeniden gözden geçirilmiştir. Adını Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan Alfa ve Beta'dan alır.

M.Ö. 800

 • Testere, mala, rende, çekül.

M.Ö. 776

 • Olimpiyat Oyunları: Olympos'ta Zeus'a adanan bu oyunlar beş gün sürer. 394- 1896 yılları arasında dört yılda bir olurdu. Kadın ya da erkek bütün Yunanlılar eskiden beri spor oyunlarına tutkunluk derecesinde düşkündüler.

M.Ö. 687

 • Para: Lidya'da (bugün Türkiye'nin bir parçası), Kral Gyges tarafından bulunmuştur.

M.Ö. 600

 • Elektrik: Çok sayıda teoremin yaratıcısı olan Thales, oğuşturulmuş amberin küçük parçacıkları çektiğini gözlemler: O halde burada, amberin Yunan dilindeki karşılığı olan eletron adını verdiği bir akışkanın varlığı söz konusudur

M.Ö. 500

 • Kiremitler, çuha giysiler, kaldırım taşı döşenmiş yollar, yağ kandili, Roma evlerinde gündelik kullanıma girer.

 • Sirk, Romalılar, halk oyunlarını, özellikle de gladyatörlerin yırtıcı hayvanlarla ya da kendi aralarında dövüşürken ortaya koydukları oyunları çok severlerdi.

M.Ö. 400

 • Atom: Yunanlı filozof Demokritos, bütün canlı varlıklarla onların çevresinde yer alan nesnelerin atom denilen aynı taneciklerden oluştuğunu düşünür.

M.Ö. 300

 • Güneş saati, su saati: Bir konuşmacının yaptığı konuşmanın uzunluğunu belirlemek, süreyi ölçmek amacıyla Yunanlılar tarafından bulunmuştur.

 • Eyer: Ata binmek için.

 • Su Kemeri: Romalılar, günlük suyu şehirlere, hamamlara, lağımlara getirdiler.

 • Roma Arabası: Dört atın koşulu olduğu bir arabadır.

M.Ö. 280

 • İskenderiye feneri: Beyaz mermerden yapılmış ve odun ateşiyle ışıklandırılmış olup, dünyanın yedi harikasından biridir.

 • Kano: Sazların deriyle kaplanmasından oluşur. Ziftle su geçirmezliği sağlanır. Bazı yörelerde ağaç kullanılarak daha büyük tekleneler yapılabilmiştir. 157 metre uzunluğa, 26 metre genişliğe sahip Nuh'un Gemisi'nde olduğu gibi.

M.Ö. 250

 • Güneş ışığı yansıtıcısı: Arkhimedes burgusu, Arkhimedes bulmuştur.

M.Ö. 150

 • Emmebasma tulumba: Ktesibios icat etmiştir.

 M.Ö. 120

 • Fıçı bira ve uzun pantolonlar Roma dönemindeki Galya'da.

M.S. 80

 • Aeolipil: İlk buharlı, tepkili makinedir. Heron bulmuştur.

 • Satranç: Hindistan'da ortaya çıkmıştır.

 • Marsilya sabunu, köylü dolabı, reçeller, Avrupa'da ortaya çıktı.

M.S. 368

 • Hastane: Hıristiyanların buluşu olup, idaresinde keşişler yer almıştır. Yoksulları iyileştirmenin yanı sıra cüzzamlıları soyutlamaya da yönelik olan bir yerdir.

 • Kayağan taşından yapılmış çatı: Avrupa'da evlerin yapımında kullanılmıştır.

M.S. 500

 • Üçgen biçiminde yelken.

 • Okul: Charlemagne'ın bulmuştur.

 • Hamut: At arabası.

 • Araba: Parmaklı tekerlekleri olup, hayvan koşulmuştur.

 • Kayak, buz pateni: Avrupa'nın kuzeyindeki Frizlerin ulaşım aracıdır.

 • Yazı: Mezopotamya'da (bugünkü Irak), M.Ö. 4000 yılına doğru ortaya çıkmıştır.

M.S. 900

 • Nal ve üzengi: İlki at, diğeri binici içindir.

 • Ocak: Bugünkü şömineler.

 • Yel değirmenleri ve su değirmenleri: İran ve Çin'de kullanılmaya başlanmıştır.

 • Mum: İçyağından yapılmıştır.

M.S. 1100

 • Katedraller: Onları yapmak için, el arabası, palanga, çıkrık, pencerelerinde ise vitray kullanılmıştır.

 • Müzik notaları: Latince yazılmış bir ilahinin sözlerine göre, Benedikten Tarikatı keşişi Guido d'Arezzo tarafından bulunmuş bir sistemdir.

M.S. 1190

 • Pusula: Avrupa'ya gelir, ancak Çinliler daha önceleri kullanmışlardır.

 • Kaz tüyü: Yazmak için kullanılmıştır.

M.S. 1240

 • Arap rakamları: Romen rakamlarının yerini almıştır.

M.S. 1250

 • Banyo: küvet bulunana kadar çamaşır leğeninde yapıldı.

 • Kıç bodoslama dümeni: Gemilerde kullanılmaya başlanmıştır.

 • Kum Saati

M.S. 1300

 • Çatal: Önce bunu yeni bir silah sanan İngiltere Kralı I. Edward'a sunulmuştur. Ama herkesin kullanması için aradan 250 yılın geçmesi gerekir.

 • Makas, düğmeler (giysiler için), Sarkaçlı duvar saati

 M.S. 1350

 • Uçurtma: Kültürümüze girer. Oysa Çinliler daha önceleri biliyorlardı.

M.S. 1316

 • Gözlük, daha doğrusu, çok iyi göremeyen yaşlı insanlar için yakını gösteren mercek. Miyopların gözlük takabilmek için 1450 yılını beklemeleri gerekecektir.

M.S. 1320

 • Oyun Kağıtları: Çin'de ortaya çıkmıştır.

M.S. 1346

 • Top: İngilizler, Fransızları yenmek için Grecy Meydan Savaşı'nda kullanmışlardır. Daha önceleri Araplar ve Çinliler de bu silahı kullandılar.

M.S. 1450

 • Ayna: Sırla kaplı olup, camdan yapılmıştır.

 • Saltanat Arabası: Deriden yapılma, makaslarla yaylanma sistemi sağlanmış bir arabadır.

 • Posta: Fransa'da XI. Louis tarafından kurulmuştur.

 • Basımevi: Çinlilerin onu 800 yılına doğru bulmuş oldukları söylenir.

12 Ekim 1492

 • Kristof Kolomb, bilinmeyen topraklara ulaşır. Bahamalar, çok geçmeden Antiller gibi. Onbeş yıl sonra, keşfin onurunu yanlışlıkla Amerigo Vespucci'ye yüklenen bir coğrafyacı, yeni dünyaya onun ismini verecektir. (Amerika)

M.S. 1490

 • Tabak ve peçete.

M.S. 1492

 • Kakao: Kristof Kolomb'un ananas, tütün, Hint tavuğu ve horozu, başka bie deyişle erkek ve dişi hindiyle birlikte Amerikayı aynı zamanda keşfettiği üründür.

M.S. 1534

 • Patates: Peru'dan getirilmiştir. Parmentier'in onu Parislilere yedirebilmesi için 1788 yılını beklemesi gerekecektir.

M.S. 1543

 • Dünya yuvarlaktır: Güneşin çevresinde döner. Bunu keşfeden Kopernik'tir. O günlerde çoğu kişi buna inanmamıştır.

 • Kayağan taşından yapılmış çatı: Avrupa'da evlerin yapımında kullanılmıştır.

M.S. 1554

 • İşaretler: Geometri ile ilgili.

 • Anatomi: Michel Servet akciğer dolaşımı üzerinde incelemeler yapar. William Harvey 1628'de kan dolaşımını bulacaktır.

 M.S. 1570

 • Diş fırçası: İspanya Büyükelçisi tarafından Fransa'da saraya sunulmuştur.

M.S. 1592

 • Termometre: Eski Yunan'dan beri bilinen bir ilkeyi Galileo geliştirir.

 • Vida: Burgulu bir çivi. Ancak girdiği delikten nasıl çıkacağı henüz bilinmez. Tornavida yüz yıl sonra ortaya çıkacaktır.

M.S. 1600

 • Ulusal marş: İsviçreliler bulmuştur.

M.S. 1607

 • Müzik yazısı: Monteverdi, beş çizgili portre üzerine Orfeo'yu (ilk opera) yazar.

M.S. 1610

Mikroskop: Hollanda'da Cornelius Van Drebbel tarafından bulunmuştur.

M.S. 1625

 • Halk arabası: Camlı kapıları olan, herkesin binebildiği bir arabadır.

 • Şemsiye: İngilizler bulmuştur.

 • Sofra bıçağı

M.S. 1642

 • Hesap Makinesi: Blaise Pascal tarafından icat edilmiştir.

M.S. 1644

 • Barometre: Torricelli icat etmiştir.

M.S. 1653

 • Mektup kutusu: Paris'te ortaya çıkmıştır.

M.S. 1666

 • Bilardo: XIV. Louis tarafından ortaya çıkarılmıştır.

M.S. 1658

 • Banknot: Stockholm Bankası tarafından İsveç'te piyasaya sürülür. Fransa'da 1914 yılına kadar altın karşısındaki değerine göre değiş tokuş edilecektir.

M.S. 1670

 • Cep saati: Hollanda'lı Huyghens'in buluşudur.

M.S. 1681

 • Düdüklü tencere: Denis Papin bulmuştur. Sert etleri pişirme özelliğine sahiptir.

M.S. 1684

 • Kahvehane: Paris'te Sicilyalı François Procope tarafından açılmıştır.

M.S. 1711

 • Diyapazon: Haendel'in orkestrasında trompetçi olan John Shore tarafından bulunmuştur. Bu alet, müzisyenlere "la" sesini verir.

M.S. 1712

 • Buhar makinesi: İngililtere'de Thomas Newcomen tarafından yapılmıştır.

M.S. 1726

 • Ansiklopedi: İngilizler, Fransızları yenmek için Grecy Meydan Savaşı'nda kullanmışlardır. Daha önceleri Araplar ve Çinliler de bu silahı kullandılar.

M.S. 1752

 • Paratoner: Benjamin Franklin tarafından bulunmuştur. Aynı zamanda odun sobasını da icat etmiştir.

M.S. 1755

 • Kuzine: Beauvais'de, Boudin tarafından üretilmiştir.

M.S. 1764

 • Jenny: Pamuk eğirme makinesidir.

M.S. 1765

 • Lokanta: Paris'te Mösyö Boulanger tarafından ortaya çıkarılmıştır.

M.S. 1769

 • Ağır yük arabası: Cugnot icat etmiştir. Buharla çalışır. Önden çekişli ilk otomobildir.

M.S. 1770

 • Banyo teknesi

M.S. 1779

 • Madeni köprü: İngiliz Abraham Darby'nin, Severn Nehri üzerine kurduğu, dökme demirden yapılma bir köprüdür.

M.S. 1778

 • Klozet: Joseph Bramah tarafından İngiltere'de patenti alınmış, gündelik kullanıma 1860'da kanalizasyon tesisatından sonra Londra'da girmiştir.

M.S. 1772

 • Görünmez mürekkep: Süt ve limon suyuyla yapılmış olup, İngilizler tarafından bulunmuştur.

M.S. 1783

 • Uçan balon: İlk yolcuları bir horoz, bir koyun ve bir ördek olmuştur.

1 Ocak 1788

 • The Times : Londra'da yayın hayatına başlar ve her gün çıkar.

M.S. 1790

 • Takma diş: İlk takma diş, suaygırı dişinden yapılmıştır.

 • İlkel bisiklet: Kont de Sivrac'ın buluşudur.

M.S. 1792

 • Merkezi ısıtma: Londra'daki İngiltere Bankası'nda kullanılmıştır. Paris'te ilk ısıtılan bina, 1833'de enstitü binasıdır.

 • Sigara: İspanya'da elde sarılmıştır. Sanayi halini alıp üretilmesi, 1853'de Küba'da gerçekleşir.

M.S. 1642

 • Hesap Makinesi: Blaise Pascal tarafından icat edilmiştir.

7 Nisan 1795

 • Metrik Sistem: Büyük Britanya, İrlanda, Kanada ve A.B.D. dışında kalan bütün ülkelerde benimsenir.

M.S. 1794

 • Telgraf

M.S. 1795

 • Kurşun kalem

M.S. 1797

 • Paraşüt: 27 yaşındaki Andre-Jacques Garnerin, Paris'teki Monceau Parkı'nın üzerine, uçan balondan atlamıştır.

M.S. 1800

 • Elektrik pili: İtalyan fizikçi Alessandro Volta tarafından icat edilmiştir..

 

İCATLAR VE KEŞİFLER - 2

M.S. 1803

 • Buharlı gemi: Amerikalı Robert Fulton tarafından geliştirilmiştir.

M.S. 1804

 • Lokomotif: İngiliz Richard Trevithick tarafından icat edilmiştir.

M.S. 1805

 • Stetoskop: Doktor Laennec'in buluşudur.

M.S. 1818

 • Kan verme: Doktor James Blundel, Londra'daki Guy's Hospital'da gerçekleşir.

M.S. 1823

 • Piyano: Paris'te Erard tarafından bulunmuştur.

M.S. 1824

 • Hayvanları koruma derneği: Londra'da kurulur.

 

M.S. 1824

 • Kibrit: İngiltere'de bulunmuştur.

M.S. 1826

 • Konserve kutusu: İngiltere'de Thomas Newcomen tarafından yapılmıştır.

M.S. 1830

 • Dikiş makinesi: Barthelemy Thimonnier tarafından icat edilmiştir.

M.S. 1834

 • Biçerdöver: Altın bulmak için akın eden madencileri beslemek amacıyla Cyrus McCormick'in Amerika'da yaptığı bir makinedir.

M.S. 1838

 • Pervane: Sir Fracis Pettit Smith'in ortaya çıkardığı bir alet olup, Archimedes gemisinde kullanılmıştır.

 • Çim biçme makinesi: İngilizler bulmuştur.

 • Poker

M.S. 1836

 • Altıpatlar: A.B.D.'de Samuel Colt'un buluşudur.

 • M.S. 1840

 • Posta Pulu: James Chalmers adlı bir İskoç bulmuştur.

M.S. 1846

 • Anestezi: Bostonlu doktorlar William Morton ve John W. Jackson bu iş için eter kullanmışlardı.

 M.S. 1849

 • Çengelli iğne: Walter Hunt icat etmiştir.

M.S. 1851

 • Çamaşır Makinesi: Amerikalı James King tarafından icat edilmiştir.

M.S. 1852

 • Gaz Lambası

M.S. 1853

 • Asansör: Elisha Otis tarafından bulunmuştur.

M.S. 1859

 • Petrol kuyusu: İlk petrol kuyusu Pensilvanya'nın Titusville yöresinde kurulur. Albay Drake yirmi bir metre derinlikte petrol bulur.

M.S. 1860

 • Emniyet Kilidi: Yale tarafından icat edilmiştir.

 • Pastörize etme: İlk önce sütü, ardından diğer gıdaları uzun süre saklamak amacıyla Louis Pasteur tarafından bulunmuştur.

 M.S. 1867

 • Dinamit: Alfred Nobel tarafından icat edilmiştir.

 • İlkel bisiklet: Kont de Sivrac'ın buluşudur.

M.S. 1863

 • Futbol: İngiltere'de ortaya çıktı.

Ocak 1863

 • Metro

   

M.S. 1869

 • Renkli fotoğraf: Louis Ducos de Hauron ortaya çıkarmıştır.

M.S. 1870

 • Dinamo: Zenobe Gramme tarafından icat edilmiştir.

M.S. 1876

 • Telefon: Alexandre Graham Bell tarafından bulunmuştur.

21 Ekim 1879

 • Ampul: Thomas Edison tarafından bulunmuştur.

M.S. 1877

 • Gramafon: Thomas Edison tarafından icat edilmiştir.

M.S. 1874

 • Daktilo: Amerika'da Remington tarafından bulunmuştur.

M.S. 1878

 • Su ısıtıcısı: Güneşle çalışan bu cihazı Augustin Mouchot bulmuştur.

M.S. 1879

 • Yazar kasa: Amerikalı William Burroughs tarafından bulunmuştur.

M.S. 1881

 • Elektrikli tramvay

M.S. 1883

 • Gökdelen: Willam Le Baron Jenney, Chicago'da, metalik yapı kafesli dokuz katlı bir bina yapar.

M.S. 1884

 • Çöp kutusuu

M.S. 1886

 

 • Petrolle çalışan otomobil:: İlk olarak Daimler yapmıştır.

M.S. 1889

 • Eiffel Kulesi: Fransız Devrimi'nin yüzüncü yılı dolayısıyla yapılmıştır.

 • Bisküvi

 M.S. 1890

 • Havalandırma cihazı

9 Ekim 1890

Motorlu uçuş: Clement Ader, buhar makinesinin hareket geçirdiği Eole'ün içinde, yerden birkaç santim yükselmeyi başarır.

    

M.S. 18911

 • Elektrikli ütü.

 • Vantilatör: Zenobe Gramme tarafından icat edilmiştir.

 • Periskop: Jean Rey ve Jules Carpentier tarafından bulundu. Bu denizaltı yapımının başlangıcı sayılır.

M.S. 1892

 • Coca-Cola: Atlanta'da eczacılık yapan doktor Pemberton'un, içinde gizemini hala koruyan 7 X maddesi ile birlikte on beş maddenin bileşiminden oluşturduğu bir içecektir.

M.S. 1893

 • Fermuar: Amerikalı W. L. Judson icat etmiştir.

 • Aspirin: Kimyager Adolf von Bayer bulmuştur.

M.S. 1894

 • Parmak İzi: İlk olarak emniyet müdürü Alphonse Bertillon bu sayede suçluları belirlemiştir.

M.S. 1895

 • Radyografi: Wilhelm Roentgen, eşinin elinin saydam bir şekilde filme çekilmesini sağlayan, açıklanması güç ışınlar keşfeder: X ışınları.

M.S. 1895

 • Tıraş bıçağı: Değiştirilebilir bıçağıyla King Camp Gillette'in tasarımıdır.

28 Aralık 1895

 • Sinema: Lyonlu Auguste ve Louis Lumiere kardeşler tarafından bulunmuştur.

M.S. 1895

 • Tekerlek: Otomobiller için olup, sökülük takılabilir niteliktedir. Clermont- Ferrandlı Michelin kardeşlerin buluşudur.

2 Haziran 1896

 • Radyo: Rus Aleksandr Popov, 250 metrelik uzaktan ilk telsiz telgraf mesajını iletir. Marconi, üç yıl sonra Manş'ın ötesine yayın yapmayı başarır.

17 Aralık 1903

 • Uçak: Orville Wright'ın geliştirdiği ilk uçak, 3 metre yükselerek 30 metre yol alır.

M.S. 1905

 • İzafiyet (Görelilik): Albert Einstein'ın 26 yaşındayken bulduğu bir teoridir.

 • Disk freni: Otomobil yapımcısı Alexandre Darracq'ın buluşudur.

 • Çizgi film: İlk olarak Amerikalı Winsor McCay tarafından yapılmıştır.

M.S. 1913

 • Çapraz bulmaca: New York World okuyucularına sunulmaya başlanmıştır.

M.S. 1914

 • Sutyen: Caresse Crosby tarafından bulunmuştur. Bu bayan, buharlı geminin yaratıcısı Robert Fulton'un torunudur.

M.S. 1916

 • Zırhlı savaş arabası (Tank): İngilizler yapmıştır.

M.S. 1920

 • Kol Saati: Saatlerini bileklerine tutturma alışkanlığın edinen, 1914 savaşına katılmış askerler bulmuştur.

M.S. 1922

 • Buzdolabı: Amerika'da bulunmuştur. Avrupa'ya beş yıl sonra gelmiştir.

M.S. 1924

 • Kağıt mendil

6 Ekim 1927

 • Sesli sinema: Caz Şakıcısı filminde Al Jolson'la başlar.

20 Mayıs 1927

 • Atlantik'in geçilmesi: Uçakla hiç konaklamadan, Charles Lindbergh otuz üç buçuk saatlik bir uçuşla Atlantik'i geçmeyi başarır.

M.S. 1928

 • Yapışkan bant

M.S. 1930

 • Otomatik çamaşır makinesi: Amerika'da kullanılmaya başlanmıştır.

M.S. 1931

 • Elektrikli tıraş makinesi: Jacob Schick tarafından bulunmuştur.

M.S. 1936

 • Televizyon: 22 Kasım'da BBC düzenli yayınlara başlar. John Logie Baird, ilk denemelerini 1925'te gerçekleştirmişti.

 • Kaplumbağa: Volkswagen, hükümetin bir "halk arabası" tasarlamasını istemesi üzerine, Ferdinand Porsche tarafından Almanya'da tasarlanır. Yirmi milyondan fazla Kaplumbağa üretilecektir.

M.S. 1938

 • Fotokopi: New York'ta kserografi yöntemiyle yapılır.

M.S. 1939

 • Helikopter: Rus Igor Sikorsky tarafından bulunmuştur.

 • Bisküvi

M.S. 1940

 • Radar: Büyük Britanya'da geliştirilmiştir.

 • Tükenmez kalem: Biro Kardeşler'in patentini aldığı bu kalem ilk kez Arjantin'de satılmıştır.

M.S. 1941

 • Penisilin: Alexander Fleming'in 1928'de bulduğu madde, başarıyla denenir.

M.S. 1942

 • Atom enerjisi: Chicago'da, Enrico Fermi atom pilini çalıştırır.

15 Temmuz 1945

 • Atom bombası: New Mexico'da Alamogordo Çölü'nde denenir. 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın yedinci büyük şehri olan Hiroşima haritadan silinir.

M.S. 1944

 • Tepkili uçak: Alman Hava Kuvvetlerinde kullanıma girer.

M.S. 1946

 • Bilgisayar: Eniac adlı ilk bilgisayar, on basamaklı iki sayıyı üç mikro saniyede çarpar. Ancak buna karşılık, 30 ton ağırlığında olup, 18.000 lambayla çalışmaktadır.

M.S. 1954

 • Organ nakli: Boston'da ilk böbrek nakli yapılır. 1967'de ilk kalp nakli Güney Afrika'da doktor Christian Bernard tarafından yapılmış, ancak hasta on gün sonra hayatını kaybetmiştir.

29 Mayıs 1953

 • Everest'e tırmanış: 8880 metre yüksekliğindeki bu dağa ilk tırmananlar Sir Edmund Hillary ile Tenzing Norgay adındaki dağcılardır.

4 Ekim 1957

 • Yapay uydu: Sovyetler Birliği tarafından Sputnik adlı uyduyu uzaya fırlattı.

M.S. 1958

 • Stereo ses sistemi

M.S. 1960

 • Lazer

16 Temmuz 1969

 • Ay'a yolculuk: Apollo 11 adlı uzay mekiği, Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins adlı üç astronotu Ay'a götürür.

 • Renkli Televizyon: Ay yolculuğu milyonlarca seyirciye naklen renkli olarak yayınlanır.

M.S. 1971

 • Mikroişlemci: Bilgisayar ve bilgisayarlı cihazların beyni.

25 Temmuz 1978

 • Tüp bebek: İngiltere'de yapılmıştır.

M.S. 1979

 • Walkman: Amatör golf oyuncusu, aynı zamanda Sony'nin yaratıcısı olan Akio Morita'nın buluşudur.

M.S. 1981

 • Telsiz Telefon

 • Airbag

M.S. 1990

 • Çanak anten

 • Cep Telefonu

 • İndükleme yoluyla ısınan fırın

M.S. 1993

 • Görüntülü telefon

M.S. 1995

 • Internet

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: blabla, 11.12.2013, 13:28 (UTC):
igöveeaıageg fgBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
  Bugün 42 ziyaretçi (139 klik) kişi burdaydı!  
 

Sitetistik