Beden Eğitimi Ve Eğitim Portalı
  P-R
 

- P -

Panama Kanalı Nedir?
Panama Kanalı Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan bir suyoludur. Uzunluğu 82 km.dir. İki okyanus arasındaki deniz yolunu çok kısaltmış, gemilerin Güney Amerika kıtasının çevresini dolaşma zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. Panama kanalı ekonomik ve askeri açıdan çok büyük önem taşır.

 

Kanal açmak için ilk kez 1881’de,Süveyş Kanalı’nın yapımcısı Ferdinand de Lesseps’in yönetimindeki bir Fransız şirketi girişimde bulundu. Ama bu şirket işi tamamlayamadı ve 1889’da dağıldı. 1903’te ABD Panama ile bir antlaşma imzalayarak kanalı inşa etme ve denetleme hakkını elde etti. Panama Kanalı 15 Ağustos 1914’te açıldı. 1974 yılında Panama ile ABD arasında imzalanan yeni bir antlaşma ile Panama Kanalı’nın denetiminin 2000 yılında Panama’ya devredilmesi kabul edildi.

Pandomim nedir?
Düşünceleri, duygu ve yaşantıları, sözlere başvurmadan anlatmak demek olan pandomim, drama etkinlikleri sırasında, çocuklar için yararlı bir ifade etme çalışmasıdır. Çocuklar genelde, bedenlerinin bazı bölümlerini yada tümünü kullanarak hareketlerle anlatmaktan hoşlanırlar. Gündelik gözlemler, kendi haline bırakılan çocukların, pandomimi tek başına yada arkadaşları ile oynarken serbestçe kullandıklarını göstermektedir. Pandomim; gözlem, dikkatini yoğunlaştırma ve bedensel becerilerin gücüne dayanan bir ifade biçimidir. McCaslin (1984), grupla yapılan pandomimin çocukta zihinde canlandırma becerisini geliştirdiğine, farkındalık düzeyini artırdığına dikkati çekerek, yaratıcılık yönündeki çalışmalarda pandomimden yararlanılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Pandomim yolu ile dramada canlandırılabilecek olan davranışlar, olaylar, nesneler adeta sınırsızdır. Örneğin; okulöncesi çocukları ile çalışırken öğretmen, diş fırçalama davranışını pandomim ile yapmalarını isteyebilir yada çocuklar sanki lavaboda su ve sabun kullanıyormuş gibi yaparak el yıkama hareketlerini gösterebilirler. Çocukların genellikle çok hoşlarına giden, otomobil süren şoför, uçak kullanan pilot gibi roller de pandomim ile, hareketlerde çalışılabilir.
Ayrıca daha karmaşık gibi görülen bazı konular da pandomim ile ifade edilerek işlenebilir. Örneğin; mevsimler konusu drama ile çalışılırken, mevsimleri canlandıran çocuklar, canlandırdıkları mevsime ilişkin olayları pandomim yolu ile gösterebilirler.

 


,

- R -

Rönesans Nedir?
Yeni düşünceler ve buluşlar dönemi olan Rönesans 14.yüzyılda İtalya’da başladı. Zamanla bütün Avrupa’yı etkiledi ve 16.yüzyılda sona erdi. Rönesans'la birlikte ortaçağ kapandı ve yeniçağa geçildi.
Fransızcadan gelen Rönesans sözcüğü "yeniden doğuş" demektir. Gerçekten de bu dönemde sanatçılar ve bilim adamları Eski Yunan ve Roma’nın bilgi birikimini, sanat ve edebiyatını yeniden keşfettiler. Ortaçağdaki gibi dinsel konularla uğraşmaktan vazgeçtiler. Günlük yaşam ve özellikle de insan önem kazandı. Bu tutum Hümanizm denen düşünce akımını doğurdu.
Ticaretin gelişmesiyle toplum değişmeye başladı. Keşif seferleri yeni toprakların ve halkların tanınmasını sağladı. Kopernik ve Galileo gibi bilginler bilginin sınırlarını genişlettiler. Matbaanın bulunması da yeni düşüncelerin yayılmasına olanak verdi.

Radar nasıl çalışır?
Sesimizin yankısını hemen hepimiz duymuşuzdur. Bu yankıya neden, tıpkı atılan bir lastik lopun geri gelmesi gibi, bir engelle karşılaşan ses dalgalarının da geri dönmesidir. Güçlü bir verici istasyondan çıkan radyo dalgalan da aynı şekilde uzaktaki bir alıcı istasyona nakledilir. Bu , .radyo dalgasının hızını bildiğimiz sürece, engelin yerini, dalgaların ona ulaşma süresini ölçerek bulabiliriz. (İşte radar da aynı yönteme göre çalışır. Radar, hava alanların da , askeri silah merkezlerinde, uzay merkezlerinde ve otomatik seyir amacıyla uçuculukta kullanılmaktadır. Daha basitleştirilmiş radarlar ise, fazla hız yapan araçların tespiti için trafik polislerince kullanılır.

Rüzgarlar neden oluşur?
Dünyanın üzerindeki baskı, yani atmosfer basıncı sürekli değişim içindedir. Diğer gazlar gibi, havanın ısı artışı ile birlikte hacmi de artar. Bu da, bir küp soğuk havanın, bir küp sıcak havadan dana ağır olması demektir. Dünyanın soğuk iklimli bölgelerinde ki ağır hava, sıcak iklimli ve havanın daha ham olduğu belgelere doğru hareket eder. Böylece, sıcak iklimli bölgede yükselen hava, atmosferin alçak seviyesinde seyrelmiş bir hava sahası oluşturur ve rüzgârlar gerçekleşir. Rüzgârın hızı, soğuk ve sıcak hava sahalarının arasındaki atmosfer basıncının farkına göre belirlenir. Rüzgarlar, periyodik, sürekli, yöresel ve siklonlu şeklinde sınıflandırılır. Sürekli rüzgarlar, tüm yıl boyunca aynı yöne esen rüzgarlardır. Yöresel rüzgârlar, yalnızca küçük bir bölgeyi kapsarlar. Periyodik rüzgâr türü ise, belli bir zamanda bir yöne, başka bir zamanda da onun tersi yöne eser.

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
  Bugün 42 ziyaretçi (121 klik) kişi burdaydı!  
 

Sitetistik